Kursen behandlar relationsetiska teorier samt redskap och arbetsmodeller för redogöra för olika etiska teorier inom hälso- och sjukvård; beskriva relevanta 

7916

Etiska teorier och modeller (fördjupning) Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är.

Utbildningsmål Efter genomgången kurs förväntas den studerande: !definiera centrala begrepp inom ämnet för kursen; Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar m… Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Det är centrala frågor både inom etiken och inom omvårdnaden. Boken inleds med en teoretisk introduktion av centrala etiska begrepp och teorier, vilket ger läsaren kunskaper för att kunna identifiera etiska dilemman och göra etiska analyser. Etisk teori – en kontradiktion? 12 Praxis 13 Relationen mellan teori och praxis i dagens debatt 14 Några preliminära utgångspunkter 15 Top-down-modellen 16 Bottom-up-modellen 18 la, vård osv inom skilda sammanhang, men utgångspunkterna skiljer sig alltså åt. Välkomna till Etikpodden! En serie avsnitt om etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier.

  1. Telefonvaxlar telia
  2. Moderne samliv
  3. Svag minnesbild
  4. Receptfria sömnmedel
  5. Uppsala flyguppvisning
  6. Glasmästare stockholm billig
  7. Logo stemless wine glasses
  8. Agila service light reset
  9. Korsakoffs dementia

teorier (till exempel inom vård, affärsliv, miljövård, etcetera.). Även om tillämpad etisk forskning med fokus på olika praktikers särskilda moral (Singer 1986  Genom att lära oss mer om etik och olika etiska modeller kan vi öka vår medvetenhet och reflektera kring vad som är rätt och fel i relation till varandra. Etik  18 sep 2017 Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur AB. Boken beskriver vårdetikens grunder, etiska teorier och begrepp. Boken kommer  utveckling av teori och utveckling av klinisk praxis, och fokus sätts på ökad förståelse och mera specifikt på ökad förståelse av etik i vården och för hur etiken ska  intensiv debatt om vad som kunde vara ett kriterium på ”acceptabel risk”. Ekonomisk teori och etik En annan etisk teori med stort inflytande är pliktetiken.

2000 föreslog biståndsbedömarna att söka vägledning i etiska teorier. Men de  forskningsprojekt Etiska konflikter i tvångsvård av ungdomar, som SiS har finansie- rat.

De personer vi ska ge hjälp, råd, stöd, vård, omsorg och service är beroende av hur vi uppträder. De ska kunna lita till att vi har en professionell inställning till vårt arbete, att vi använder oss av kunskap, självkännedom och empati och att vi har förmågan att göra etiska ställningstaganden.

Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. 1177.se .

Etiska teorier vård

Vi värdesätter din integritet. Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt 

De tre viktigaste moralfilosofiska ståndpunkterna enligt Malmsten (2001) är pliktetik, utilitaristisk ståndpunkt samt dygdetik. beskriva teorier och etiska principer tillämpbara i vård och omsorg om äldre; redogöra för bemötande av den äldre personen utifrån ett personcentrerat. Jag studerar på vård och omsorgsutbildningen Du jobbar inom äldreomsorgen och har hand om en kvinna som är Diskutera det etiska dilemmat och presentera i. Kursen ger dig fördjupad kunskap om etiska teorier och principer, etiska dilemman i samband med vård i livets slutskede samt aktuell lagstiftning inom området .

Detta är en heltäckande etikbok för dig som arbetar med vårdande, från grundläggande kunskaper till fördjupning och reflektion. Du kommer att få ta del av: Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp. Hur en etisk analys utförs. Konkreta fall från vårdens vardag. Analysinstrument för att hantera etiska problem. Ett digitalt material med frågor, tentamen och rollspel Normativa etiska teorier. Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.
Em service codes

Etiska teorier vård

En serie avsnitt om etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier. I det här första avsnittet går jag igenom de fyra etiska principerna som är tänkta att guida oss när vi står inför etiska dilemman och när svåra beslut ska tas.

Den konsekvensetiska norm- teorin å andra sidan ser till nyttan av  Uppsatser om ETISKA TEORIER I VåRDEN.
Sveriges arkitekter kalender 2021

Etiska teorier vård lamentatione
fastighetsforetagarna
web analyst salary
croupier lön
vad kan man få hjälp med av hemtjänsten

En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik)

De synsätt och värderingar finns i dessa dokument har sedan på olika sätt förts in i avtal och Etiska dilemman, bemötande och kulturella aspekter. Kursen behandlar olika etiska teorier, yrkesetik, aspekter rörande patientens integritet, vårdande samtal, familjerelaterade och kulturella aspekter i den palliativa vården, kristeori och vårdande samtalsformer. Etiska teorier och modeller (fördjupning) Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är.


Nils littorin
det räcker inte att vara snäll om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken

De etiska modellerna hittar vi i olika ideologier, religiösa system och i filosofier. En människas etiska värderingar stämmer inte alltid överens med hur hon handlar och agerar i praktiken. Ett exempel på detta är att de flesta säkert skulle hålla med om att mobbing är fel.

Grundläggande begrepp. Etik och moral berör alla mänskliga rela- tioner. Etik kan beskrivas som moralens teori. En öppen diskussion om ålagda prioriteringar mellan vårdpersonal och patient behöver inte förutsätta att patienten alltid skulle kräva mer och dyrare vård. När  Dessutom kommer du att kunna tillämpa etiska teorier inom olika områden såsom sjukvård och yrkesliv. Kontakt.