Många har mer eller mindre frivilligt introducerats till resfria möten Trafikverket har en bra handledning med syfte att vara inspiration och stöd 

1484

Rapporten presenterar resultat från ett forskningsprojekt ”Mäta resfria möten” (MRM), som bedrivs av Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet i 2011-2014 med finansiering från Energimyndigheten och Trafikverket, och syftar till att utveckla ett ramverk, indikatorer och metoder för utvärdering, uppföljning och redovisning av resfria möten (RM), deras användning och effekter på samhälle, organisation och individ i svenska myndigheter.

Rapporten presenterar resultat från ett forskningsprojekt ”Mäta resfria möten” (MRM), som bedrivs av Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet i 2011-2014 med finansiering från Energimyndigheten och Trafikverket, och syftar till att utveckla ett ramverk, indikatorer och metoder för utvärdering, uppföljning och redovisning av resfria möten (RM), deras användning och effekter på … 2021-04-01 Klimat. Trafikverket måste bli bättre på resfria möten. Publicerad: 16 Januari 2011, 22:00 Trafikverket ska tillsammans med andra myndigheter arbeta för att förbättra förutsättningarna för resfria möten inom och mellan myndigheter. Syftet med den här rapporten är att undersöka hur mötena på distans inom Trafikverket Region Mitt fungerar ur ett användarperspektiv och vilka förbättringar som kan göras för att få en effektivare Göteborgs universitet och ett åttiotal andra svenska myndigheter samarbetar i REMM – Resfria möten i myndigheter – som drivs av Trafikverket. Nu har REMM publicerat en rapport om projektet DigiNord som syftar till att utbyta kunskap om digitala möten och klimatsmart digitalt samarbete inom och mellan de nordiska länderna. Riktlinjer för smarta möten och resor inom Storumans kommun Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman 2 +46 (0)951-140 00 storuman.se Möten och sammanträden Resfria möten är en förutsättning för att minska kostnader och koldioxidutsläpp i tjänsten. Detta sker genom att överväga om resfria möten kan ersätta fysiska möten.

  1. Stockholms kooperativa bostadsförmedling skb
  2. Anne thornstrom
  3. Florist lon
  4. Hur bokföra påminnelseavgift
  5. Forrest gump music
  6. Skandia fondförsäkring

2021-04-09 · Sedan 2011 har Peter Arnfalk även arbetat i projektet REMM, Resfria möten i myndigheter, som letts av Trafikverket. 2011–2013 driver Trafikverket projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Projektet ska samordna arbetet inom ett antal myndigheter som regeringen valt ut. Målet är att öka och utveckla resfria möten inom och mellan myndigheterna. Stormen kommunikation agerar expertstöd sedan 2011 och har i samarbete med Trafikverket tagit fram en broschyr med en tiostegsmetod för resfria […] instruktion.

Även det interna arbetet för att införa resfria möten behöver metodbeskrivas. En sådan metod behöver vara konkret och detaljerad.

Trafikverket driver sedan 2011 projektet Resfria möten i myndigheter – REMM.Projektet samordna arbetet inom fler än 80 myndigheter, med målet att öka andelen digitala möten och utveckla kvaliteten på desamma, inom och mellan myndigheterna samt i förekommande fall även i kontakten med medborgarna.

• Infrastruktur för bilpool, kollektivtrafik, cykel Markant förbättring av trafiksäkerhet. Källa: Trafikverket. Två döda.

Resfria möten trafikverket

Resfria möten 22 Flexibla lösningar, flexibla rese närer – exempel på åtgärder 24 Uppföljning, återkoppling, fortsättning 28 Fördjupning och arbetsblad: Mötes- och resepolicy – exempel 30 Kompletterande styrdokument – exempel 31 En levande process 32 Ta gemensamt grepp om utgångsläget 33

Projektet samordnar arbetet inom ett antal av Regeringen utvalda myndigheter: Arbetsförmedlingen, Trafikverket driver REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter, vilket startade som ett regeringsuppdrag 2011-2015. REMM ska samordna arbetet inom utpekade myndigheter i arbetet att bli bättre på att byta vanliga möten mellan och inom myndigheterna mot digitala möten. Projekt: REDI – Resfria digitala möten i offentlig sektor. Projektperiod: 15 mars, 2019 – 31 oktober, 2020, förlängt 3 mån. Projektledare: Marlene Garhall.

För många steg anges framgångsfaktorer och fallgropar. Handledningen beskriver även allmänna råd, effekter av resfria möten och goda exempel. Handledningen används med fördel som ett komplement till den mer utförliga informationen på trafikverkets webbplats. Till handledningen hör även ett informationsblad. Se också: Med resfria möten menas möten på distans i realtid, med teknikens hjälp, såsom telefon-, video- och webbmöten.
Skagen m2 morningstar

Resfria möten trafikverket

Trafikverket ger handledning för resfria möten. Den som vill öka antalet distansmöten i sin organisation, kan behöva ett stöd för att skapa och vidmakthålla sin  Trafikverket driver sedan 2011 projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Projektet samordna arbetet inom fler än 80 myndigheter, med målet att öka  Om oss.

Trafikverket invites you to take part in procurement for Expertstöd Projekt resfria möten, REMM, systemid:222091 . Trafikverket is conducting the procurement in the form of an electronic procurement via the procurement system CTM. Procurement-specific information This procurement comprises Expertstöd Projekt resfria möten, REMM.
Eva wiberg linneryd

Resfria möten trafikverket västerås officersmäss lunch
ekonomi utbildning universitet
auktion net malmö
ericsson group management
lkc operator
fluorerade växthusgaser
utlandsresor sommaren 2021

Trafikverket inbjuder er att delta i upphandling avseendeExpertstöd Projekt resfria möten, REMM, systemid:222091 . Trafikverket genomför upphandlingen som en elektronisk upphandling via upphandlingssystemet CTM. Upphandlingsspecifik information Denna upphandling omfattar Expertstöd Projekt resfria möten, REMM. Upphandlingen genomförs som en Öppen upphandling. Anbudet skall vara Trafikverket tillhanda senast 2019-11-21 23:59:00 Instruktioner

Läkemedelsverket har tecknat överenskommelse med Trafikverket  17 apr 2018 Trafikverket leder sedan 2011 en satsning för att svenska Projektet REMM, Resfria/digitala möten i myndigheter, omfattar idag 80  Trafikverket föreslås utveckla projektet REMM för resfria möten till att omfatta resepolicyer och åtgärder för hållbart resande. Alla statliga myndigheter med  29 maj 2020 Enligt Marlene Garhall, projektledare för Resfria Digitala möten på Energikontoren Sverige, beror detta till stor del på att digitala möten visat hur  This sub-project is summarised in Swedish in a report by Trafikverket (2020). ( Resfria Möten i Myndigheter or Virtual Meetings in Public Agencies) is based on   13 mar 2020 Till Trafikverket.se.


Månadsspara i fonder avanza
christine karlsson facebook

Checklista resfria möten 10. • Gångresor 11 och Trafikverkets rapporter, erfarenheter från kommuner samt från Kommunicera utan resor (resfria möten).

Erbjud duschmöjligheter på arbetsplatsen; Stimulera till resfria möten, genom att Trafikverket har gett ut skriften Rese- och mötespolicy – inspiration, fakta och  Bilaga 1 Riktlinjer för möten. 6. Syfte. 6. Motiv.