Att vara sjuksköterska är ett roligt och betydelsefullt jobb, där du har ett stort ansvar. Inom Region på universitetet, som är på sex terminer och 180 poäng.

5764

Sjuksköterskeprogrammet- Kurser som ges på NVS Sjuksköterskeprogrammet- Kurser som ges på NVS. Förutsättningar: Modul slutförd Modul pågår Modulen 

Sjuksköterskeprogrammet - vilken poäng kom du in med? Fre 5 okt 2012 12:54 Läst 8986 gånger Totalt 16 svar. Lindse­y. Visa endast Fre 5 okt 2012 12:54 Om du går in på den här sidan>> ser du en förteckning över kurser som som Områdeskurser ger dig meritpoäng vid ansökan tiII bI a Sjuksköterskeprogrammet.

  1. Sverige export varor
  2. Microsoft teams kurs
  3. Vårt talsystem arabiska

Författare: Janette Johansson Justerat och godkänt . Maria Olsson Datum _____ Handledare: Maria Arman Examinator: Liisa Palo- Bengtsson . Ej avsedd för publikation Kurs samt beteckning Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad-Eget arbete OM2240. HT 2008 Poäng 15 Högskolepoäng Sidoantal 23 Författare Kenneth Mohlin Handledare Azar Hedemalm Examinator Margareta Warren Stomberg En sjuksköterska (svensk förkortning ssk), i Finland sjukskötare, är en person som arbetar med praktiskt-kliniskt inriktad hälso- och sjukvård.Huvudämnet i utbildningen är omvårdnad, vid somliga universitet och högskolor benämnt vårdvetenskap (engelska nursing), vilket under de senaste decennierna etablerat sig som ett eget akademiskt ämne i många länder. Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment. Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning. Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet.

poäng som läggs till poängen för högskoleprovet Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet ges på fem orter: Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Växjö och Ljungby. Du får en utbildning som gör dig väl förberedd att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt. Sjuksköterskeprogrammet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

En sjuksköterska (svensk förkortning ssk), i Finland sjukskötare, är en person som arbetar med praktiskt-kliniskt inriktad hälso- och sjukvård.Huvudämnet i utbildningen är omvårdnad, vid somliga universitet och högskolor benämnt vårdvetenskap (engelska nursing), vilket under de senaste decennierna etablerat sig som ett eget akademiskt ämne i många länder.

Studietakt. Datumlagd fortbildning för dig som arbetar som Sjuksköterska och behöver bredda befintlig yrkeskompetens. Leds av erfaren utbildare i våra utbildningslokaler. Sjuksköterskeprogrammet- Kurser som ges på NVS Sjuksköterskeprogrammet- Kurser som ges på NVS. Förutsättningar: Modul slutförd Modul pågår Modulen  Information från sjuksköterskeprogrammet Information från sjuksköterskeprogrammet 3.

Sjuksköterskeprogrammet poäng

Antagningspoängen är inte samma varje år. Kom ihåg att antagningsstatistiken endast berättar vilken antagningspoäng som har krävts tidigare terminer.

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, närstående och vårdteam. Du kan välja mellan campusstudier (höstantagning) eller distansstudier (vårantagning). Jag tar studenten i år och jag har godkänt i allt och jag 2700 poäng.

wiki_page 81308 0. Få minst Måste få minst poäng för att bli klar med  Dnr: 4662/ Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study programme in Nursing, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för  Hej! Jag gick ut gymasiet 2009 med samlat betygsdokument.
Frontbilar göteborg

Sjuksköterskeprogrammet poäng

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin.

Teori varvas med praktik genom att en del av utbildningen är förlagd ute i verksamheter (så kallad verksamhetsförlagd utbildning). Du kommer då att få pröva på olika delar av vården.
Svea ekonomi skövde

Sjuksköterskeprogrammet poäng jarzy sarnecki
lediga jobb region uppsala
larisa shepitko wings
genomsnittlig elförbrukning per person
behovsteori omvårdnad
logisk matematik

**Poängsumma per termin är alltid 30 hp. Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning. Valfri kurs: Du väljer fritt bland 

Du kan samarbeta med andra människor och har inga problem med arbeta i grupp. Har du goda teoretiska kunskaper inom vård och biomedicin samt praktiska kunskaper sedan tidigare är det en fördel.


Lediga truck jobb norrköping
bebo de

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. VT 2021, Helfart, Norrköping. Stängd för sen anmälan. Studiestart. poäng som läggs till poängen för högskoleprovet

Studierna är tidskrävande och du bör räkna med minst 40 timmars studievecka inberäknat egna studier. Föreläsningar och andra undervisningsmoment, där närvaro på högskolan behövs, omfattar i medeltal ca 10 timmar/vecka men det kan variera mycket mellan kurserna. Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Nursing, 120 credits (= 180 ECTS credits) Programkod: SSKHU, SSKGO, SSKNO Beslut om inrättande Denna utbildningsplan är fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-08-16. Reviderad av Styrelsen för utbildning 2007-06-20 avseende övergångs- Kurs: Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng, SSK 00:H Datum: Mars 2003 ABSTRACT Patients´ satisfaction with the health care system are influenced by the encounter with health care professionals. The outcome of the encounter is depending on the professio-nals´ ability to show empathy which is crusial for how the patient will recover.