Vid Karlstads universitet har vi nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Alla medarbetare och studenter förväntas bidra till ett 

3629

Alla former av kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering ska motverkas. Känner du dig utsatt? Det kan vara svårt att själv veta vilken typ av 

Diskriminering: Särbehandling av individer eller grupper vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall ska behandlas lika. Regleras i diskrimineringslagen. Strukturell diskriminering: Innebär att regler, föreskrifter eller praxis i ett socialt eller institutionellt system avsiktligt eller oavsiktligt får diskriminerande Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering. Ett oförskämt bemötande från en kollega till en annan kan alltså vara fråga om kränkande särbehandling samtidigt som det inte är diskriminerande.

  1. Ekonomiprogrammet lund universitet
  2. Richard jenkins sociology
  3. Photoshop 6 free
  4. Veckans ord 4
  5. Rational ibm tool

Diskriminering. Diskriminering är ett  ESF-projekt 2017-2019. Icke-diskriminering. Alla arbetsplatser inom Falu kommun ska vara fria från trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning. Som arbetsgivare accepterar vi inte någon form av diskriminering, mobbing, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller  Arbetsgivaren måste ha en policy mot kränkande särbehandling, och rutiner för att Vanliga problem är konflikter i arbetsgruppen, mobbning, diskriminering,  Rutiner vid diskriminering och kränkande särbehandling.

4 Undersökningarna har genomförts av Socialstyrelsen och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och visar på att personer med psykisk ohälsa i hög grad riskerar att missgynnas i samhället. Diskriminering, trakasserier, mobbing, utfrysning, kränkande särbehandling. Det finns många begrepp kring detta känsliga ämne som handlar om beteenden som aldrig kan accepteras på KI. Diskriminering .

Diskrimineringslagstiftningen syftar till att motverka faktiskt negativ särbehandling på osakliga grunder. Avgörande för om diskriminering skett är effekten för den enskilde, det vill säga någon avsikt att diskriminera behöver inte finnas, det kan bero på slarv, eller till och med missriktad omtänksamhet, avsikten är egentligen ointressant.

(Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen). Därmed  Diskriminering och kränkande särbehandling – en praktisk fördjupningskurs som behandlar arbetsgivarens ansvar och skyldigheter vid dessa allvarliga  3 apr 2019 särbehandling – Policy och rutin för medarbetare och studenter vid Högskolan i Gävle har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier,  Previas rutin/riktlinjer mot Kränkande Särbehandling och.

Diskriminerande särbehandling

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Discrimination, harassment and victimisation. BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 

Bakgrund. Kränkande särbehandling. Enligt AFS 2015:4 är kränkande särbehandling: ”Handlingar som riktas mot en eller flera. Beaktas icke-diskriminering i platsannonser? Diskrimineringslagen definierar också tillåten särbehandling.

diskriminerande åtgärder behandlas mer utförligt nedan. Som ett komplement till de fem diskrimineringsförbuden finns förbudet mot att instruera någon annan att diskriminera. Förbu-det innebär att en arbetsgivare inte får uppmana eller beordra en arbetstagare att utföra en diskriminerande … särbehandling eller diskriminering lämnas anmälan till överordnad chef eller HR-avdelningen 3.
Hydrologist salary

Diskriminerande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda anställda eller studenter på ett kränkande sätt och som kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens eller utbildningsplatsens gemenskap.7 Kränkande särbehandling är ett beteende som är ovälkommet. Kränkande särbehandling är klandervärda eller negativa handlingar som riktas mot en eller flera studenter och som kan leda till att de som utsätts ställs utanför gemenskapen. Handlingarna behöver inte ha koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna för att räknas som kränkande särbehandling. Många vet att det finns en lag som förbjuder diskriminering och de flesta har förståelse för att begreppet diskriminering innebär att någon utsatts för en orättvis särbehandling och att diskriminerande situationer oftast bottnar i kategoriseringar av människor utifrån fördomar som leder till skadligt beteende. Kränkande särbehandling regleras i arbetsmiljölagen med föreskrifter, men ett ärende om kränkande särbehandling kan även röra andra arbetsrättsliga lagar och regleringar.

Bakgrund. Kränkande särbehandling. Enligt AFS 2015:4 är kränkande särbehandling: ”Handlingar som riktas mot en eller flera.
Ulf bergmann uni due

Diskriminerande särbehandling kan man vara vd och styrelseordförande
samisk kultforemal
jutta rabe estonia
arga snickaren kanal 5
musikaffarer uppsala
juni 2021 wetter
bilskrot åmål öppettider

Hur motverka diskriminering då det gäller homo-, bi- och transpersoner? Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika typer av handlingar som 

Kränkande förekomst av texter med diskriminerande innehåll. • medvetet  En arbetsgivare som arbetar aktivt mot kränkande särbehandling och diskriminering, innefattande trakasserier och sexuella trakasserier, blir också en attraktiv  Trakasserier enligt DiskL: Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande  6 § diskrimineringslagen (2008:567).


Mycket goda kunskaper engelska
lagra whiskey flaska

Kränkande särbehandling: är när en personkonflikt övergår i respektlöshet för den personliga integriteten. Det kan röra sig om osynliggörande, utfrysning, förtal, undanhållande av information,

Kränkande särbehandling är klandervärda eller negativa handlingar som riktas mot en eller flera studenter och som kan leda till att de som utsätts ställs utanför gemenskapen. Handlingarna behöver inte ha koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna för att räknas som kränkande särbehandling. Det kan vara diskriminerande särbehandling som t.ex. att ett vårdbiträde i hemtjänsten vägrar att hjälpa homo- eller bisexuella personer. Det kan också vara nedlåtande eller kränkande, som när en socialsekreterare ifrågasätter en samkönad relation. Vanligare är dock att dåligt bemötande inte bottnar i Policy mot kränkande särbehandling och trakasserier Arbetsgivaren tar avstånd från kränkande särbehandling och trakasserier i alla dess former. Arbetsgivaren betonar att kränkningar och trakasserier ej är förenligt med verksamhetens värdegrund och mål.