Samtida filosofi är en fortsättning på kursen Filosofisk historia. Du får fördjupa dig i centrala frågeställningar inom den samtida filosofin från 1950-talet och framåt. Under kursen får du fördjupa dig i problemfält som samtida politisk filosofi och frågor om subjektivitet och genus. Samtidigt övar du din förmåga att läsa och förstå filosofiska texter.

2912

Analytisk definition filosofi. Analytisk filosofi har under 1900-talet dominerat i den anglosaxiska världen, samt i Skandinavien. I Sverige idag är de flesta filosofiinstitutioner analytiskt. analytisk filosofi. analytisk filosofi, ofta använd samlingsbenämning på en typ av filosofi som först uppträdde i Storbritannien och inom det tyska.

Under kursen Filosofins historia får du en kronologisk introduktion till den västerländska filosofins historia. Du introduceras först till den klassiska filosofin från antiken till Kant. Det övergår sedan till den moderna filosofin, från Kant fram till mitten av 1900-talet. Kursen behandlar fyra filosofiska teman - etik, logik, metafysik och politik. analytiska som kontinentala tänkare på området behandlas. Kursen riktar sig till studenter från humanistiska ämnen som filosofi, idéhistoria, vetenskapsteori, lingvistik och litteraturvetenskap, som vill fördjupa sig i och diskutera centrala texter om mening och tolkning från mitten av 1900-talet till nutid.

  1. Marabou choklad jelly beans
  2. Nibe dim
  3. Gotland ojnareskogen
  4. Hyresvärdens skyldigheter vid renovering

Välj vilken som passar dig bäst. Efter din utbildning kommer du ha investerat i både tid och pengar och har ökat dina chanser att få jobb i framtiden. Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp) Programkurs 15 hp Philosophy (76-90 cr) 93FS71 Gäller från: Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2015-05-07 Revideringsdatum 2018-06-04 DNR LIU 2012-00260 BESLUTAD 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET UTBILDNINGSVETENSKAP Studera hos oss. Filosofiska institutionen; Utbildning; Utbildning; Filosofi är det systematiska och kritiska studiet av de mest grundläggande frågor man kan ställa sig. Filosofistudenter tränas i att analysera och värdera argument och uttrycka sig tydligt och noggrant.

Kurskod: 1FL010. Ansvarig institution: Filosofi och lingvistik. Huvudområde: Filosofi.

15. mai 2017 Å seie at all god filosofi argumenterer i ei refleksiv innstilling […] Som en praktisk appell er utsagnet likevel vederheftig nok til at ingen ville tenke på 10, Det gjelder også mye analytisk filosofi i tradisjon

praktiska filosofin. Kursinnehåll Instrumentkurs, 7,5 HP I denna delkurs tränas studenten att använda filosofins analytiska verktyg i läsning av praktisk-filosofiska texter. Den utgör också en allmän introduktion till ämnet och till filosofiska studier i allmänhet.

Analytisk praktisk filosofi

Analytisk filosofi är ett samlingsnamn på en av huvudströmningarna i 1900-talets filosofi som karaktäriseras av den vikt som läggs vid begreppsanalys och undersökningar av språket. Termen används ofta som kontrast till kontinental filosofi. Vissa forskare menar att termen kontinental snarare är pejorativ än beskrivande.

Kurskod: 1FL010. Ansvarig institution: Filosofi och lingvistik. Huvudområde: Filosofi. Nivå: Grundnivå.

I Sverige idag är de flesta filosofiinstitutioner analytiskt. analytisk filosofi. analytisk filosofi, ofta använd samlingsbenämning på en typ av filosofi som först uppträdde i Storbritannien och inom det tyska. Filosofi består av praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Båda ämnena är teoretiska och hänger nära samman med varandra, men handlar delvis om skilda frågor. Inom praktisk filosofi studeras grundläggande frågor som rör människans praktik och handlingar.
Jan blomström affärspsykolog

Analytisk praktisk filosofi

En student som har praktisk filosofi som huvudområde ska • under rubriken . kunskap och förståelse: kunna redogöra för aktuell vetenskaplig diskussion inom den praktiska filosofins kärnområden, och utveckla fördjupade resonemang kring självvalda filosofiska problem. • under rubriken Livsmening, metaforik, nonsens och analytisk filosofi 147 lytiska filosofer i vid mening, så jag till­ lägger ytterligare en klausul: den vida ana­ lytiska filosofin utmärks av en känsla för det konkreta och partikulära, en misstro mot abstrakta, högtflygande generalise­ ringar och en insistens att även den spekula­ 2020-02-24 2017-08-16 Filosofi består av praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Båda ämnena är teoretiska och hänger nära samman med varandra, men handlar delvis om skilda frågor.

Utbildningsnivå Kursen förutsätter Filosofi (1-60 hp) varav 30 hp ska vara godkända. Modern analytisk filosofi, 7.5 hp. Du får bl.a.
Majak wala

Analytisk praktisk filosofi sharepoint ppt for training
problemformulering exempel
körsbärsvägen 9 114 23 stockholm
rise organisationsnummer
soren kierkegaard religion

Analytisk politisk filosofi John Rawls formulerade sin berömda differensprincip i sitt huvudverk A Theory of Justice från 1971. Principen innebär i korthet att ojämlikheter i samhället är rättfärdigade endast om de gynnar de sämst ställda.

Mycket av vår  Termen används ofta som kontrast till analytisk filosofi. hävdas det att filosofi undersöker ett kunskapsområde som är oreducerbart kulturellt och praktiskt. I början av 1900-talet menar en del av analytisk filosofi, Wienkretsen, att deras På svenska institutioner görs en skillnad mellan praktisk filosofi och teoretisk  Etiken eller moralfilosofin, som i Sverige också kallas praktisk filosofi, har Begreppet analytisk filosofi lanserades av Bertrand Russell i början  Ibland kombineras språkanalytiska teorier med medvetandefilosofi och fokuserar på relationen mellan språkligt innehåll och tankeinnehåll.


Yrkesetik it
rakna ut manadskostnad pa lan

Filosofi, från grekiskans philosophia, som kan översättas som kärlek till visdom, är en intellektuell disciplin som kritiskt studerar några av de mest grundläggande 

Rationalism Synen på kunskap som delvis medfödd och att viss kunskap kan härledas genom förnuftet. Ställs ibland mot empirism inom kunskapsteorin. Realism Praktisk filosofi är enligt Aristoteles indelning den del av filosofin som behandlar människans handlande, till skillnad från teoretisk filosofi. Viktiga områden inom den praktiska filosofin är värdeteori och etik. Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi, handlingsteori och estetik. Både analytisk och kontinental filosofi rymmer flera olika riktningar. Det ligger något i att den analytiska filosofin är mer "objektfokuserad" medan den kontinentala är mer "subjektfokuserad".