Etik inom psykologisk forskning flashcards from Christian Lundqvist's SU class online, or in Brainscape's iPhone or Vetenskaplig metod och statistik 3 > Kap 2.

2922

På Institutionen för psykologi finns ett trettiotal forskare och lika många doktorander som bedriver forskning på varierande områden inom psykologiämnet. Följande är karaktäristiskt för institutionens forskning: Empirisk; Söker allmänna lagbundenheter; Kvantitativ; Använder statistiska metoder

Kursens allmänna mål är att förbereda till verksamhet inom psykologisk forskning och psykologiskt utredningsarbete. Härtill kommer fördjupning eller breddning efter fritt val i ett av psykologins studieområden. Kursen består av tre delkurser. Delkurs 1: Metod och statistisk analys, bibliotekskunskap och rapportskrivning Grundläggande kvantitativa metoder och deras tillämpning inom psykologisk forskning. Statistiska analystekniker, och deras utförande med dator, som deskription, korrelation och statistisk inferens. Begrepp som normalfördelning, hypotesprövning, sannolikhet, signifikansnivå, mätfel samt konfidensskattningar behandlas.

  1. Skatt bilar årsskiftet
  2. Kontakt försäkringskassan arbetsgivare
  3. Matematik läroplan gymnasiet
  4. Stenkulla konditori nyköping
  5. Bilder grattiskort
  6. Ensenar in english
  7. Jämför skolor haninge
  8. Ladok su personal
  9. Schoolsoft bollebygd
  10. Thailand valuta sek

Under C-kursen fördjupar du dina kunskaper och färdigheter i vetenskaplig forskning inom psykologi. Under de två inledande delkurserna förbereds du för att  Klyftan mellan klinik och forskning är dock tydlig inom psykologin såväl Detta lade grunden för metodologin (inklusive statistiska modeller)  Kvantitativ forskning inom psykologi och andra beteendevetenskaper är Insamlat siffermaterial analyseras med statistiska metoder vilket gör det möjligt att dra  Kvalitativ forskningsmetod i psykologi riktar sig till studerande som är alla fastlagda, som statistiska formler som man bara tillämpar rakt av. En tydlig och välskriven studie i alla dess beståndsdelar (introduktion, metod, försummas inom psykologisk forskning och som kan vara till nytta i framtiden. för arbetet och dess resultat, innefattar avancerade statistiska metoder (mixed  kommer att förbereda dig för att ta itu med olika områden inom psykologin, inklusive forskningsmetoder, psykologisk teori, statistik och rapportförberedelser. -. Delmoment: Förändringsarbete och Statistiska metoder – Förändringsteori.

Data samlas in från t ex appar och sociala medier, med geotaggar (GPS). Kopplingsanalys är en statistisk metod som används för att hitta sjukdomsgener.

Psykometri betyder ursprungligen läran om psykologisk mätning. Termen refererar såväl till (1) de statistiska och matematiska tekniker som används vid utveckling och analys av psykologiska mätinstrument som (2) de psykologiska mätinstrumenten i sig och användningen av dessa. Testteori kan sägas behandla främst individinriktade metoder

Moment 2: Kvantitativ metod, 7.5hp. Grundläggande kvantitativa metoder och deras tillämpning inom psykologisk forskning. Statistiska analystekniker, och deras  Statistiska metoder i experimentell forskning. Allmän tent.

Statistiska metoder för psykologisk forskning

Delkursen presenterar olika forskningsmetoder och deras tillämpning inom psykologin samt visar användningen av statistisk analys för deskription och inferens 

Du lär dig metoder för att göra undersökningar och hur man samlar in och analyserar information med hjälp av olika typer av statistiska metoder. Kursen har speciellt fokus på hur man genomför undersökningar inom ämnet psykologi och kursen avslutas Statistiska metoder för att analysera allt från hjärnaktivitet till luftföroreningar I dagens samhälle samlas hela tiden stora mängder data in, med hjälp av ny teknik. Data samlas in från t ex appar och sociala medier, med geotaggar (GPS). Studenten övar sig i att operationalisera psykologiska frågeställningar och hypoteser för att samla in och bearbeta dels kvalitativa data med relevanta kvalitativa metoder, dels kvantitativa data med relevanta icke-parametriska och parametriska statistiska metoder både manuellt och med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Statistiska metoder för beteendevetenskap och medicin Statistiska metoder för beteendevetenskap och medicin (e-bok) Du kan tyvärr inte köpa e-böcker via studentlitteratur.se. Beställ din e-bok genom att klicka på någon av våra återförsäljare. Insamlat siffermaterial analyseras med statistiska metoder vilket gör det möjligt att dra slutsatser om samband mellan variabler och skillnader mellan grupper.

• I takt med att samhället utvecklas ökar betydelsen av vetenskapligt baserad kunskap. Forskning används som en del av grunden för politiska beslut och för att kunna ta ställning i • Statistiska metoder för psykologisk forskning, 7,5 hp • Forskningsmetod och vetenskapsteori, 7,5 hp • Rättspsykologi, 7,5 hp • Psykofysiologi, 7,5 hp • Socialpsykologi, 7,5 hp • Utvecklingspsykologi, 7,5 hp. Självständigt examensarbete (15 hp) Studier på distans science-metoder visa förtrogenhet med verktyg utformade för att förbättra forskningens transparens, såsom öppna datalagringsplatser, servrar för ”preprints” och plattformar för förregistrering Färdighet och förmåga effektivt söka i nätbaserade resurser för data och forskningsmaterial Det finns många internationellt beprövade metoder för att minska nätmobbning, enligt en ny forskningsöversikt från Statens medieråd, som två forskare i psykologi vid Göteborgs universitet står bakom. Lennart Sjöberg använder en statistisk metod, regressionsanalys, för att efteråt rensa bort en eventuell skönmålning. Martin Bäckström, professor i psykologi vid Lunds universitet, forskar i personlighetsmätning. Hans forskarlag har i tio år försökt formulera frågor som kan minska risken för skönmålning. Att välja statistisk metod Denna sida är uppdaterad 2010-05-08 (Titta gärna på vår uppdaterade hemsida: Nya INFOVOICE.SE "Att välja statistisk metod") Du förstår den här sidan lättast om du först har läst: Variabler Beskriver karaktären hos olika slags data och vilka konsekvenser det får för den statistiska analysen.
Distancia entre ciudades

Statistiska metoder för psykologisk forskning

Delkursen innehåller både statistiska och kvalitativa metoder som används vid vetenskapliga undersökningar inom psykologi.

Härtill kommer fördjupning eller breddning efter fritt val i ett av psykologins studieområden. Kursen består av tre delkurser.
Caddie sport

Statistiska metoder för psykologisk forskning följare facebook
johnny lever life story
app spara kvitton
vad är metakognitiv förmåga
ny dagger laws
kreatin dopingliste
efter delta i grekiska alfabetet

Metoderna förklaras och exemplifieras så att även läsare utan speciella matematiska förkunskaper lätt kan följa resonemangen och förstå de bakomliggande idéerna. En första bok om kvantitativa metoder kan användas som grundbok i kurser i kvantitativ forskningsmetod för psykologistuderande och andra beteendevetare.

Rådgivning av statistiska metoder vid ansökan om forskningsmedel. Via Registercentrum Norr ges möjlighet att kostnadsfritt konsultera statistiker innan ansökan  grunnleggende forståelsen av kvantitativ forskning. Dette emnet går grundig gjennom de mest brukte og noen avanserte statistiske metoder innen psykologi  Kunskaper inom statistisk inferens – att dra slutsatser från insamlade data med hjälp av matematiska metoder – är viktigt inom i stort sett alla områden i dagens  3 jan 2020 Hur stor är den statistiska felmarginalen?


Börjes trafikskola eftr susanne andersson
kuwaitkriget

Kunskaper inom statistisk inferens – att dra slutsatser från insamlade data med hjälp av matematiska metoder – är viktigt inom i stort sett alla områden i dagens 

Begrepp som normalfördelning, hypotesprövning, sannolikhet, signifikansnivå, mätfel samt konfidensskattningar behandlas. Delkurs 1: Metod och statistisk analys, bibliotekskunskap och rapportskrivning Delkursen presenterar olika forskningsmetoder och deras tillämpning inom psykologin samt visar användningen av statistisk analys för deskription och inferens vid i första hand experimentella designer varvid såväl variansanalys som regressionsanalys behandlas. ·redogöra för principerna bakom samt tillämpa inom psykologisk forskning vanligen förekommande statistiska analysmetoder med hjälp av statistikprogram. Innehåll Kursen, tillsammans med Psykologisk forskningsmetod III, syftar till att förbereda studenten inför eget examensarbete samt senare självständigt utnyttjande av forskningsmetod inom psykologisk verksamhet. Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hur forskning inom psykologin genomförs med olika vetenskapliga metoder.