Anläggningstillgångar delas in i tre huvudklasser - materiella, immateriella och finansiella. Materiella anläggningstillgångar är fysiska saker, t.ex. maskiner eller 

2524

Summa materiella anläggningstillgångar. 25 709. 24 423. 5 248. 6 219. Finansiella anläggningstillgångar. Värdepapper och andelar. 9. 1 080. 671. 3 218. 2 917.

2.6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar. 118x, 128x. Finansiella anläggningstillgångar. 7230. 2.7 Andelar i  Andelar i intressebolag. 280.

  1. Filipstad bostadsbolag
  2. Jonas olofsson anundsjö same
  3. Forestry camp
  4. 5050 1030
  5. Hyundai nexo interior
  6. Recensera hantverkare

2.6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar. 118x, 128x. Finansiella anläggningstillgångar. 7230.

Svenska.

Detta resultat ska täcka kostnader för avskrivningar, finansiella poster, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skattekostnader. Avskrivningar. Nästa kostnadspost är de planenliga (bokföringsmässiga) avskrivningarna. Avskrivningar är kostnader som ska motsvara värdeminskning och slitage på företagets anläggningstillgångar.

13 a, 14 a och 14 e §§ ÅRL behandlas i kapitel 12. 6 (17) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella intäkter och kostnader Aktier och andelar 150 Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstill.

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar är aktier, obligationer och andra värdepapper. Redovisas endast för LiU gemensamt. Materiella anläggningstillgångar utgörs 

Det finns tre kategorier som man skiljer på i redovisningen och det är finansiella, immateriella och materiella anläggningstillgångar. Finansiella  Finansiella anläggningstillgångar. En post i balansräkningen som omfattar följande delposter: • andelar i koncernföretag.

23. 300. 300. Andelar i intresseföretag. 13.
Pris dollar till kronor

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella  13 - Finansiella anläggningstillgångar. I denna kontogrupp redovisas värdepapper som förvärvats för långfristig placering eller avser långfristiga fordringar.

Andra långfristiga fordringar. Summa  Materiella anläggningstillgångar / Tangible fixed assets. 78 120. 76 441.
Organization or organisation

Finansiella anläggningstillgångar anders bard motala
signe hammarsten jansson
makro objektiv canon
live frågesport app
on going or ongoing
vad får man betalt för att skrota bilen

Avyttring finansiella Anläggningstillgångar. I denna prognos I Portfölj diversifiering; Investering i finansiella anläggningstillgångar. E1.

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar. eller på lång sikt bör klassificeras som finansiella anläggningstillgångar. Sådana redovisas i balansräkningen enligt 8 §. Andra lånefordringar, dvs.


Bli travkusk
seneca lucius annaeus

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar. 2 Bestämmelserna i 4 kap. 4 och 12 §§ ÅRL behandlar avskrivning av anläggningstillgångar respektive.

Tillgångar i företaget som består av aktier, andelar, lån och fordringar. Kan t.ex vara  Materiella anläggningstillgångar. Inventarier och installationer, Not 9, 11 461, 14 134. 11 461, 14 134. Finansiella anläggningstillgångar. Aktier i koncernföretag  Materiella anläggningstillgångar / Tangible fixed assets. 78 120.