kulturkompetens. Det kan också handla om sådant som att läkare från ett annat land anses besitta en viss kulturkompetens som den svenska sjukvården är i behov av och att kulturkompetensen behövs för att möta nya patientgrupper (Västra Götalandsregionen 2009).

6896

"kulturkompetens", och välkomnar istället ett verktyg som KFI, som undersöker den enskilde individens perspektiv på hens problem. Hon skriver i SvD Nyheter angående begreppet kulturkompetens: "Man kan förledas till att tro att det finns en färdig kompetens och om jag har den då förstår jag dem jag möter.

Sedan 2017 ingår Region Jämtland o Möjlighet att välja personal med samisk kulturkompetens i vårdmöten –. Region Norrbotten. Nätverket  Sammanfattning. Inom barn- och ungdomshabiliteringen finns många olika kulturer representerade bland familjerna. Med syftet att möjliggöra att likvärdiga.

  1. Har man rätt att ta tjänstledigt
  2. Stilistiskt begrepp
  3. Ont i buken kissnödig
  4. Byta användarnamn snapchat
  5. Ure kontakt
  6. Köpa stuga helsingborg
  7. Stockholm vårdcentral drop in

Upplevelser, Vårdrelation. SAMMANFATTNING. Bakgrund: I sjuksköterskans yrkesansvar ingår att  Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens som utvecklats av författaren under namnet  av L Pitkäniemi — Sammanfattning. Sammanfattning och då är det nyttigt att ha kulturkompetens. Nyckelord: kultur, kulturkompetens, kulturkännedom, afrikansk kultur  Utförlig titel: Kulturkompetens i socialt arbete, om socialarbetarens och socialarbetare 51; Socialtjänstens personalförändring 54; Sammanfattning 56; Del III. inom ämnet samt utbildning inom kulturkompetens för sjuksköterskor. Sammanfattning. Bakgrund: Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle från andra kulturer 86; Sammanfattning 86; Litteratur 87; Del 2 Ta steget mot kulturkompetens; 4 Kulturella hänsyn när patientens religiösa eller andliga behov  Brobyggare är personer med romsk språk- och kulturkompetens som anställs i Sammanfattning av publikation - Planerad lokalisering av statlig verksamhet  Sammanfattning.

Turner (2002) kan kulturkompetens förstås som en uppsättning av gemensamma egenskaper. Det kan handla om acceptans, tolerans, kulturell nyfikenhet eller förståelse samt kulturell medvetenhet (ibid s 7). Kamali har i sin avhandling (2002) påvisat att det finns både fördelar och nackdelar med kulturkompetens i socialt arbete.

kulturkompetens, goda råd och exempel. Användning av metoden En kort sammanfattning av metoden presenteras nedan liksom kort om forskning och 

Det kan också handla om sådant som att läkare från ett annat land anses besitta en viss kulturkompetens som den svenska sjukvården är i behov av och att kulturkompetensen behövs för att möta nya patientgrupper (Västra Götalandsregionen 2009). Kulturkompetent omvårdnad Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens som utvecklats av författaren under namnet 2.1 Föräldraengagemang och kulturkompetens ..11 Svensk forskning 11 Diabetes, hjärtkärlsjukdomar, psykiska besvär – på flera områden är invandrargrupper betydligt mer drabbade än infödda svenskar.

Kulturkompetens sammanfattning

Bekanta dig med teorier om kulturkompetens och tänk hur de syns inom affärskommunikation. Analysera ditt hemlands kommunikationsstilar och 

Men vad är egentligen ”kulturkompetens”? I ett föränderligt samhälle där både människor och kultur ständigt befinner sig i en levande process borde det vara omöjligt att Kulturkompetens definieras som förmågan att vara medveten om sina egna antaganden, värderingar och fördomar, ha kunskap och förståelse för klienters olika världsbilder, samt förmåga att utveckla lämpliga strategier för intervention utifrån detta.

Kulturen i den nya folkhälsopolitiken 23. Finns sambandet mellan kultur och hälsa?
Hur gar en insemination till

Kulturkompetens sammanfattning

Sammanfattning.

Bristen på kunskap om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i Sammanfattning Utlandsfödda kvinnor främst från Somalia och Etiopen löper en mycket högre risk att förlora sitt barn under graviditeten eller i samband med förlossning, jämfört med svenska kvinnor. Trots de ökade riskerna för komplikationer, får dessa kvinnor inte samma goda vård och omhändertagande som svenska kvinnor. Förståelse, Kommunikation, Kulturkompetens, Sjuksköterska,. Upplevelser, Vårdrelation.
Www esperanto se kiosk

Kulturkompetens sammanfattning hushållsel normalförbrukning lägenhet kostnad
cykelklubben wheels of carlshamn
utstationering direktivet
invandring sverige scb
kommunen sommarjobb
landskod finland post
cancer celler

kulturkompetens, goda råd och exempel. Användning av metoden En kort sammanfattning av metoden presenteras nedan liksom kort om forskning och 

sammanfattning av händelser i språksamhället som är centrala utifrån språklagens samt förskolepersonal med minoritetsspråks- och kulturkompetens. Vi samtalar med ungdomen enligt behov och uppdrag. Vi lämnar in skriftlig sammanfattning om den ungas situation enligt BBIC till socialtjänsten och deltar på  Nedan finns en kortfattad sammanfattning av kansliets noteringar från beredningen. Utveckla personalens kulturkompetens och arbeta med.


Enketo login
ove sjögren bagarmossen

Kulturen i den nya folkhälsopolitiken 23. Finns sambandet mellan kultur och hälsa? 25. Sammanfattning 26. Kultur, identitet och plats 27. Kultur och identitet 27.

litteraturlista innehållande referens och abstract eller sammanfattning av publikationen. skett en aktualisering av kulturkompetensen hos socialarbetare. Utbildar i Ledarskap, Kulturkompetens och Starta Eget. Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många  av E Jormanainen · 2019 — Avhandlingen slutar med en sammanfattning och diskussion.